6 EFFEKTIVA TIPS PÅ HUR DU JOBBAR MED SEO

Tips för att skapa webbinnehåll som rankar högt på sökmotorer

Målet med all text på en hemsida är att uttrycka ett visst budskap till en specifik målgrupp. För att detta ska ske så behöver innehållet vara välskrivet, så att det kommunicerar informationen på ett effektivt sätt.

Du behöver dessutom ha ett sätt att få tilltänkta besökare att faktiskt komma och besöka din hemsida. Här kommer några tips som du kan tänka på när det handlar om effektiv copywriting för webben.

Det handlar om att skriva på ett sätt som gör att texten uppskattas av både sökmotorer och dina tänkta besökare, så att den både optimerar dina möjligheter att hamna högt upp i sökmotorerna, samtidigt som den kommunicerar ut ditt budskap på ett effektivt sätt till din målgrupp.


01

Använd nyckelord på ett naturligt sätt

Först och främst måste sidans innehåll vara läsarvänligt. Det är viktigt att använda nyckelorden både på en blogg och en sökoptimerad webbsida, men det är viktigt att du inte forcerar in dessa på ett sätt som gör att det påverkar sidans läsbarhet.

Att få in sökordet så många gånger som möjligt på ett naturligt sätt är definitivt rätt approach. Besökaren ska inte kunna se vilket ord texten är optimerad för genom att bara läsa innehållet. Om du optimerar för longtail, dvs en längre, specifik sökterm, så kan du behöva skriva om ordföljden, eller tillföra andra ord för att texten ska se naturlig ut.  Algoritmerna är smarta nog för att ändå läsa av long tail-begreppen på ett korrekt sätt och förstå vad som försöks sägas. 

02

Välj nyckelord baserat på din målgrupp

När du bestämmer vilka nyckelord du vill optimera för är det bra att inte bara tänka på vad du vill att ditt företag ska vara känt för, utan också titta på vad din tilltänkta målgrupp faktiskt söker efter. Att istället bygga din strategi kring detta kan vara väldigt effektivt.

Kolla också efter vilken typ av hemsidor som syns högt upp i sökresultaten på ett visst sökord du vill optimera för. Om Wikipedia är nummer ett i sökresultaten och du har en nyare webbsida med låg domänranking, så kommer du troligtvis inte kunna komma upp bland toppresultaten. Du kommer i så fall troligtvis få bättre resultat från ett nischat nyckelord med mindre konkurrens.

Det kan vara bättre att gå efter ett nyckelord med mindre sökvolym, som är lättare att synas på, för då kan du verkligen äga det utrymmet.

Ett sådant nischat sökord, som verkligen matchar de som verkligen tänker köpa era varor,  kommer sannolikt betyda mer kvalitet bland besökarna och inte bara kvantitet. Det handlar om att få dit besökare som verkligen tänker köpa din produkt eller tjänst. Det gör det mycket enklare att konvertera besöken till faktisk försäljning. 

03

Skriv med Googles frågeboxar i åtanke

Ett sätt att garantera att din sida kommer högst upp i sökresultaten är om det blir Googles utvalda svar för en viss fråga. Då hamnar du högst upp bland sökresultaten. Om du precist besvarar en sådan fråga så tidigt i textinnehållet som möjligt, och ser till att att använda nyckelordet så optimerar du dina chanser att synas här. Dvs om frågan exempelvis är "Vad är (nyckelord)?", så bör du helt enkelt ha med en mening som säger " (Nyckelord) är.."

04

Bryt upp innehållet med optimerade rubriker och bilder

Det är generellt svårt att ta sig igenom en vägg av text, och framförallt på nätet så har folk väldigt lite tålamod när det gäller den typen av läsning. Rubriker och bilder ökar användarvänligheten på sidan och är effektiva verktyg när det gäller att optimera för nyckelord.

Andra- och tredjerubriker  är exempelvis starkare viktat i sökmotorer när det handlar om sökord jämfört med vanlig brödtext. Detta kan vara bra att tänka på. Bilder fungerar på liknande sätt, och det kan därför vara bra att använda sig av bildtexter, och väva in nyckelorden i dem.

05

Använd interna länkar på ett klokt sätt

Istället för att bara trycka in länkar för sakens skull, försök att tänka vad som är nästa logiska steg för någon som läser texten. Ur SEO-synpunkt är detta bra för att förbättra användarupplevelsen för den som besöker hemsidan, vilket förbättrar variabler som om hur länge någon stannar på sidan och hur många undersidor man besöker. Interna länkar gör det också enklare för algoritmerna att söka igenom dina sidor fort och gör att din hemsida indexeras snabbare.

Försök att använda nyckelordet den länkade sidan är optimerad för i ankartexten.

06

Ha i åtanke vilken typ av text du skapar

Den bästa metoden för att optimera ett blogginlägg är inte samma som för en hemsida. Du behöver ha i åtanke hur dina tänkta besökare tänker på olika sorters sidor. På en produktsida bör man inte använda så mycket interna länkar, exempelvis, eftersom du vill hålla kunden fokuserad på produkten, och inte skapa en väv av webbinnehåll. Man har också betydligt mindre textutrymme att använda sig av om man vill väva in olika nyckelord på ett naturligt sätt. Tänk helt utifrån den sorts sida du skapar innehåll för, och använd gärna bloggen för att optimera för sökmotorer, eftersom du har betydligt mer frihet där än någon annanstans på sidan.

 

Sökordsoptimering handlar om mer än att flörta med sökalgoritmer

Det är lätt att hamna i fällan att bli för sökmotor-orienterad när man skriver text till sin hemsida. Men faktum är att det är människor som besöker sidan och texten behöver genuint vara riktad till dem. Algoritmerna blir också mer och mer inriktade på just användarupplevelsen. Det är en tydlig trend att Google går i den riktningen, och lägger mer tyngd vid de aspekterna. Så det absolut viktigaste tipset när det handlar om sökordsoptimering är att fokusera på dina tilltänkta kunders behov när du besöker hemsidan. Det är framför allt dessa du bör optimera ditt innehåll för.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.